« nazad

Osiguranje od autoodgovornosti

Da bi zaštitili treća lica i njihovu imovinu od posledica saobraćajne nezgode, vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila dužni su, po zakonu, sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti, čime je osigurana naknada za štete koje nastanu kao posledica saobraćajnih nezgoda. Kupovinom AO polise osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće.


(default) 6 queries took 1 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`key`, `Page`.`content`, `Page`.`category_id`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`key`, `Category`.`parent_id` FROM `regkonca_rauto`.`pages` AS `Page` LEFT JOIN `regkonca_rauto`.`categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 5 LIMIT 1111
2SELECT `Category`.* FROM `regkonca_rauto`.`categories` AS `Category` LEFT JOIN `regkonca_rauto`.`categories` AS `ParentCategory` ON (`Category`.`parent_id` = `ParentCategory`.`id`) WHERE `Category`.`parent_id` IS NULL330
3SELECT `Category`.* FROM `regkonca_rauto`.`categories` AS `Category` LEFT JOIN `regkonca_rauto`.`categories` AS `ParentCategory` ON (`Category`.`parent_id` = `ParentCategory`.`id`) WHERE `Category`.`parent_id` = 1000
4SELECT `Category`.* FROM `regkonca_rauto`.`categories` AS `Category` LEFT JOIN `regkonca_rauto`.`categories` AS `ParentCategory` ON (`Category`.`parent_id` = `ParentCategory`.`id`) WHERE `Category`.`parent_id` = 8000
5SELECT `Category`.* FROM `regkonca_rauto`.`categories` AS `Category` LEFT JOIN `regkonca_rauto`.`categories` AS `ParentCategory` ON (`Category`.`parent_id` = `ParentCategory`.`id`) WHERE `Category`.`parent_id` = 10000
6SELECT `Settings`.`key`, `Settings`.`value` FROM `regkonca_rauto`.`settings` AS `Settings` WHERE 1 = 1990